I live Simply

Snažíme se žít ekologicky, naši planetu Zemi zatěžovat co nejméně a mazat naši uhlíkovou stopu. Právě proto se nám zalíbil projekt Sonama Wangchuka I Live Simply. Cílem tohoto projektu je změna chování každého z nás tak, abychom žili ekologicky udržitelný život. Každá jednotlivá činnost je propočítána a převedena na peněžní hodnotu, takže uvidíte, kolik přispíváte k záchraně naší Země tím, že vedete život s ohledem na ni.

Jednou z činností I Live Simply je také možnost vymazat svou uhlíkovou stopu, když člověk někam letí. Letecká doprava má ohromný dopad na životní prostředí. Lze však vypočítat, jaký dopad má jeden uletěný kilometr a kolik vysázených stromů tento dopad vymaže. Proto také přispíváme odpovídajícím množstvím peněz pokaždé, když pracovně letím do Ladakhu v severní Indii, abychom naši planetu nezatěžovali.