Proč Buddhu 108 Ft stavíme?

Protože chceme konat. Náš záměr je inspirován místním hnutím “love and compassion in action” neboli “láska a soucítění v akci”. Rozhodli jsme se začít opravdu konat a spojit síly k šíření vzdělání a pomoci tak světu od krize humanity, ve které se nacházíme. Chceme vám nabídnout takové techniky seberozvoje a růstu, které mění život i svět k lepšímu. Naše činnost vychází ze 3 hlavních závazků J. S. Dalajlámy, které ctíme:

  • Lidské hodnoty - Věříme, že můžeme žít v míru, pokud se budeme řídit základními lidskými hodnotami na individuální i kolektivní úrovni. Všichni máme stejná práva a můžeme žít v harmonii s přírodou.
  • Náboženská tolerance - Jsme toho názoru, že každý má právo na svou víru. Tím, že se budeme navzájem tolerovat a respektovat, budeme žít v harmonii a můžeme se učit jeden od druhého, inspirovat se a společně růst.
  • Zachování tibetské kultury - Tibetská kultura nabízí kulturní bohatství a učení, které může pomoci vám i celému světu k tomu, abychom žili lépe. Je univerzální kulturou, jejíž zájmem je zachovat a léčit svět na osobní i kolektivní úrovni.